dimanche 31 décembre 2006

Diffusion du concert Léritaj Mona ce soir 31 décembre sur RFO Martinique

Le concert Léritaj Mona sera diffusé ce soir 31 décembre à 20H00 sur RFO Martinique, disponible aussi sur le Canal Sat.

samedi 16 décembre 2006

Le 21 septembre 1991...

Le 21 septembre 1991, Eugène Nilecam alias Eugène Mona cassait sa flûte en une note éternelle. La Martinique, la Caraïbe pire, le monde perdaient alors un nègre fondamental, un tuba identitaire.
Mona était un symbôle de paradoxe...ancré dans la tradition mais avant-gardiste jusqu'aux bouts des doigts. chercheur obstiné...il était torturé par une interrogation permanente. L'homme aux pieds nus offrait son souffle et donnait vie à la flûte des mornes pour communiquer avec l'âme de la terre, pour donner du sens à son positionnement dans l'espace. La musique était pour lui un vecteur, il l'a sublimée. Aujourd'hui, quinze ans après un mou bémol.
Son oeuvre qui mérite une pérennisation universelle, trouve en "Léritaj Mona" un support fidèle, un hommage conscient que la transmission est le garant de la vie.

G.Degras.Affichez vos convictions sur les tshirts "identity shirts". Séries Antilles.

Bwa Brilé

Cliquez pour écouter

Olivier JEAN-ALPHONSE, Max TELEPHE, Pipo GERTRUDE, Cindy FAUSTIN, Dominique LORTE, Claudine PENNONT Adeline CROUARD, Harry SAINT-AIME, MARCE
Arrangements : Renaud RINTO

Le CD est disponible à l'achat sur fnac.com - cliquez ici
Et sur le site de la Librairie Antillaise - cliquez ici
et sur Antilles-Mizik.com - cliquez ici

Bwa Brilé

Lè mwen lévé lé maten
Mwen ka pran bout kod’ la
Mwen ka maré ren mwen
pou mwen ay fè tren mwen
é gadé zannimo mwen

Lè'y sizè mwen fini
Mwen ka pran gran wou-a
Mwen ka lévé zyé mwen
Pou mwen mandé kouraj
"à la divinité "

pou i pé ba mwen
an mannyé pou mwen pa sa santi
lanmizé mwen (bis)
Bondyé fè mwen pou sa
I ba mwen an bwa brilé.
I ba mwen anpil san
é mwen byen rézistan
Dapré lé esploitan
man pa bel

i pa bel konpan mwen.
Nou pa fèt pou "le luxe"
pa menm pou "le calice"
nou ni dwatèt admi
dapré sa mwen ka wè,
é mwen ka tann, é sa listwa kité ba nou, vié frè
"dans les archives". (bis)

Non nou sé "Bwa Brilé"
Tjé nou pa diféran.
Bondyé fè nou pou sa
i ka ba nou dé non blan.
Otis té "Bwa Brilé"
i té ni an non blan.
Louis Amstrong té "Bwa Brilé"
ité ni an non blan.

Chœurs :
Non nou sé bwa brilé,
Tjé nou pa diféran
Bondyé fé nou pou sa
I ka ban ou dé non blan
Bwa brilé

Le clip "Bwa Brilé"


Réalisation : J. Boulogne décembre 2006


Affichez vos convictions sur les tshirts "identity shirts". Séries Antilles.

Fas a fasCindy FAUSTIN / Adeline CROUARD
Arrangements : Renaud RINTO

Le CD est disponible à l'achat sur fnac.com - cliquez ici
Et sur le site de la Librairie Antillaise - cliquez ici
et sur Antilles-Mizik.com - cliquez ici


Face a face

Dépi maji gata, oh yen ki la fimen
Ni lontan twè lontan an
E sa pa ka fini, passaj la difisil
Mè pa ni dot maniè, fo coupé enfounen
Aksepté gwo difé,
Gwo modan ni an tan an tan an tan
Pouy ka chanjé la vi
Gwo modan ni an tan ho oui
Pouy fini esplawté
A su ban la vi a, fok alé pli douvan
Tout’ douvan ni an dèyè, oho
Soley toujou lévé
Wè mizè sé pa mô, pa mô, pa mô
Et oui soufè sé vi
Sé pa pou prèmiè fwa, nonm’ ka tombé léta, tombé léta
Mwen wè gwo batimen, mwen wè yo
Mwen wè gwo soumarin ka lansé torpiy yo
Yo pa touché fwa mwen, mé yo félé tchè mwen
Lè monimen yo ka ritapé yo
Lè estati yo ka déplasé yo
An tchè félé pa fasil pou djéri
Mè sa ki sav sav, sa ki pa sav pas sav
Lè yo baw kou ou pé pwan ben la bou
Lè ou ni mal kou ou pé fwotéy sendou
An tchè félé pa fasil pou djéri
Mè sa ki sav sav, sa ki pa sav pas sav
Oh oho mwen ka diw sa
Oh oho mwen ka diw sa
Oh Bush mwen ka diw sa
Sa ki sav sav, sa ki pa sav pa sav
Oh oho mwen ka diw sa
Oh oho mwen ka diw sa
Oh Sadam mwen ka diw sa
Sa ki sav sav, sa ki pa sav pa sav

E sé poutchi man ka di dan la vi a
E sé poutchi man ka di dan la vi a
E sé poutchi man ka di dan la vi a
Mè sa ki sav sav, sa ki pa sav pa sav
E sé poutchi man ka di dan la vi a
E sé poutchi man ka di dan la vi a
E sé poutchi man ka di dan la vi a
Mè sa ki sav sav, sa ki pa sav pa sav

Laissez-nous vos commentaires :

Bibon Dachin

Cliquez ici pour écouter :

Pipo GERTRUDE (Et la voix de Eugène MONA)


Le CD est disponible à l'achat sur fnac.com - cliquez ici
Et sur le site de la Librairie Antillaise - cliquez ici
et sur Antilles-Mizik.com - cliquez ici

Bibon dachin’

Mmmmm, pou ki sa ou ka pléré a
Ti gason domi ba papa’w, domi ba papa’w
I ké ba’w bibon dachin

Manman’w pa ka domi, papa’w sé an mèsi
Menm épi manjé rasi ou ké grandi «Laïni»
Papa’w di mwen Mona, mwen lévé’y gaya
Fos tan tanbou a, yo ké ni raj’bwa
Kouraj, Kouraj’, Kouraj’, Kouraj’
Kou a, ka fè mal, yo fè yo mal
Pa té ni dwa ni lwa
Manman zanset sété jiman
Zanset papa seté bourik
Nou sé milé é solid

Refrain :
Yo baw an non ki ka sonnen
Djangalaïne
Yo baw an non pou pran lan men
Djangalaïne
Si ou ten’ djanga fo paw ou tounen
Djangalaïne
Eséyé, eséyé,
Eséyé, tout foss ou
di pa ven’ ven
An non lay ni an son ki fô
Djangalaï
An jou pitit’ ou ké pran lan men
Djangalaïn
Djanga djanga fo pa ou tounen
Djangalaï
Eséyé, eséyé,
Eséyé, tout’ foss ou, di tranpé trè fô

Mmmmmmmmmmm
Tou nu tou bleu baby,
Tu é noué kom’ ton gwo papa
Mmmmmmmmmmm
Suss ton nanan bibon dachin’

Ta mère ne dort jamais, ton père est un cimetière
Même avec le «mort fatigue», tu vas grandir Elaïni
Tou nu au jour sans nuit
Elles ont grandi en lui
Tu n’as qu’une part du poids
Mais ta race a foi et vois
kouraj, kouraj kouraj kouraj kouraj
Pas de joies, pas de lois, ça viendra
Où tu auras doit joie loi
Grand-mère dit-on était jument
Grand-père dit-on était bourrique
Nous sommes les leurs et solides
Refrain

Laissez-nous vos commentaires :

Oui je finirai


Olivier JEAN-ALPHONSE
Arrangements : Renaud RINTO


Le CD est disponible à l'achat sur fnac.com - cliquez ici
Et sur le site de la Librairie Antillaise - cliquez ici
et sur Antilles-Mizik.com - cliquez ici


Oui, je finirai


Madanm lan baw San’y
Madanm lan baw koy
Madanm lan kitéw
Pouw réduiy an « pure »
mwen za soufè man za trimé
pou lapéti travay ou sav
mwen toujou sav ou ka blésé, fô fô fô
douvan dèyè asou koté

E ou lé mwen
ankô ankô ankô
é ou lé nou
ankô ankô
é ou lé dôt
ankô ankô ankô
mwen lé savé
ki tanw ké ni asé ti moun
ki tanw ké di mwen ni asé

an lo promès’ ou pa sa bay
mé ou fini ou pa infini
yo té za diw dépi lontan, lontan lontan
ou té puisan pa tou puisan

lè soley la ka disparèt
ou ka lévé manifesté
épi limiè an bra difé
ou ka kryé mésié mi fè

hé hé
hé hé
mé pié mwen pa adan
hé hé
hé hé
mé kô mwen pa adan
hé hé
hé hé
mé lanmen mwen pa adan
hé hé
hé hé
mé lespwi mwen pa adan

Mwen lé savé, ki tan ké ni asé ti moun


Et je finirai
comme fini l'oiseau
qui chante ses chansons
y a pas de saison
Et je finirai
comme fini l'oiseau
qui chante ses chansons
pour le nèg mawon…

Laissez-nous vos commentaires :

La Martinique


Cliquez pour écouter :

instrumental

Le CD est disponible à l'achat sur fnac.com - cliquez ici
Et sur le site de la Librairie Antillaise - cliquez ici
et sur Antilles-Mizik.com - cliquez ici

LA MARTINIQUEKoloni pli recherché sé ou
Ti péyi ki ni bel moun sé ou
La kay ou pa ni tan de printan
Tout’ sézon ou ka ba nou bel bo tan
Lè touris rantré a fort de France
Yo ka kwè sé la selmen ou bel
Lè yo rivé dan le nor ou le sud
Yo ka diw «Martinique, que c’est beau!»
Ti matnik la, ti matnik nou
Sa ki pa konet ou byen anvi wèr an jou
Pititès ou épi boté ou ni
Ti matnik la, ti matnik nou
Sé ou yonn man konèt man poko déplacé
De jou an jou man ka touvew pli bel

Tou sa ki lévé piti adan’ w
Ni adan ki pouw dot ki kont ou
Mè tou sa ki kont ou ka pati
Mè apré yo ka byen rigrété
Ni an tan man té anvi pati
Pou man té alé a létranjé
Lè mwen sonjé an ti proverb ki ka diw
Manmay la matnik la bon péyi
Ti matnik la, ti matnik nou
Sa ki pa konet ou byen anvi wèr an jou
Pititès ou épi boté ou ni
Ti matnik la, ti matnik nou
Sé ou yonn man konèt man poko déplacé
De jou an jou man ka touvew pli bel
La la la la la la la la la la…

Laissez-nous vos commentaires :

Mi mwen Mi Ou

Cliquez pour écouter :

Marcé

Arrangements : Renaud RINTO


Le CD est disponible à l'achat sur fnac.com - cliquez ici
Et sur le site de la Librairie Antillaise - cliquez ici
et sur Antilles-Mizik.com - cliquez iciMi mwen mi wou


Es ou bizwen an valé
Non non non
Pou fè ti kuraj’ ou
Non non non
Pou diw bonjou misié
Non non non
Ka diw bonsoir madame
Non non non

Refrain :
Han han han… han han
Pa bizwen valé
Han han han… han han
Man ké baw va va
Man ka domi tèt anba
Pa bizwen valé
Man ka manjé chabon
Man ké baw va va
Es ou sé Belzébit
Pa biswen valé
belzébit sé mwen menm
Man ké baw va va
Es ou sé Belzébit
Pa bizwen valé
Belzébit sé mwen menm
Man ké baw va va
(Bis)

Mwen mélé, m’pa anbarasé
Man twè fen, man pa vorass
Tan pa ni le coq des champs
Mè man pou wè
Le coq qui chante, le coq qui danse
Sa ki bel za ka vieyi, sa ki fô ja ka fébli
Ti toutoune banbou mwen bon et an tanbou bondalèz an alèn

Refrain

Yo baw fè an kout’ tronpèt, ou ka diw klarinetess
An ka défié la bayonèt’
E pwan kouraj, tanbou a, pwan kou a
Di man pèd, di man tjé mwen
Mé man bat o dènié san
Fè wol dansé an zié fèmen
Lot’ la ouvè pou si o ka
Difé pwi anlè’w

Refrain
E sé pa dot ki konpè makak
Ki di lépini pa fèt pou monté
Mé sé pa dot ki misié Mona
Ki di malfétè pa ka fini byen
A kay misié Polidô
Yo di kolibwi kasé kannari
Mé, « avant de gronder ta femme »
Ou ni ka sondé « ta petite maîtresse »
Si nèg ni malédisyon,
Milat’ la pa ni bon bénidisyon
Si zonm ka fé « vas et viens »
Mé pa chèché mwen an didan radio a

Didon
Mwen misié king kong
Didon
Mwen abiyé an nwè
Didon
Mwen ké défann’ kô mwen
Didon
Malgré, zépon kok la filé
Didon
Mwen ké krazé «Volga »
Didon
Man ké pijé «Citron»
Didon
Mwen ké krazé «Trenelle»
Didon
Pou mwen maské «Baie des Tourelles»
Didon
Sé pa mwen ki vini
Didon
Titin’ ki vwéyé mwen
Didon

Ansinello,mi mwen mi ou
Ansinello
Oué oué
Ansinello, di yo man pran
Ansinello
Fè fè
(Bis)
Dépi wa papa hohoho
Dépi wa papa ba (x 12)

Laissez-nous vos commentaires :


Affichez vos convictions sur les tshirts "identity shirts". Séries Antilles.

Mi Lago

Cliquez ici pour écouter :

François LADREZEAU (du groupe AKIYO)
Arrangements : Renaud RINTO


Le CD est disponible à l'achat sur fnac.com - cliquez ici
Et sur le site de la Librairie Antillaise - cliquez ici
et sur Antilles-Mizik.com - cliquez ici
Mi lago


Anman lago mi lago, apa lago mi lago, tisè lago mi lago,
Lago ka monté o séna

Refrain : Anman lago mi lago, apa lago mi lago, tisè lago mi lago,
Lago ka monté o séna (x2)

An pa pou konèt sa i di, kaka bourikla ka moli
Bolonmla palé gro dézi é poutan yo ni menm dézi
I té pé pé palé-w anko lodè pansé-w pa sipotab
Poutan ou menm avwé lafoul sé pou vanjé-w ki fè ou fè sa

Refrain (x2)

Ti chaben roujla rouspouté, an pa ka mété-y ba dézi,
An pa ka mété-y ba dézi, fodrè nou réyé gro dézi
Ou anvi monté sénatè, an ké fè-w monté sélélé
Ou sirnomé mwen omzombi, man pa lé-w non pli omvanpir

Refrain (x2)

Adjwen an mandé démisyon, konséyé mandé prékosyon,
Mè mèla za pran pozisyon, i pa kestyon chanjé désizyon
An pa ka nonmé non pèsonn, nonmé non moun ki ni annwit
Larivyè pa ni bèl pawol mè sé li ka ba-w zabitan.

Refrain (x2)

Anman palé-w, apa palé-w, ou pa kouté-y, ou té sinyé on bay, sé owa tanboula
Sé sa ou di mwen di, sé sa ou fè mwen di
Sé si mwen pa di wè klè mwen, atila ké monté o séna
Sé lè mwen désann o tonbo, atila ké monté o séna
Sé si yo aché boulé mwen, atila ké monté o séna
Sé lè mwen ké rimèt lavi, atila ké monté o séna
Sé si mwen pa di wè klè mwen, atila ké monté o séna
Sé lè yo aché boulé mwen, atila ké monté o séna
Sé lè mwen ké rimèt lavi, atila ké monté o séna

Anman palé-w, apa palé-w, ou pa kouté-y, ou té sinyé on bay, sé owa tanboula
Sé sa ou di mwen di, sé sa ou fè mwen di
Sé si mwen pa di wè klè mwen, atila ké monté o séna
Sé lè mwen désann o tonbo, atila ké monté o séna
Sé si yo aché boulé mwen, atila ké monté o séna
Sé lè mwen ké rimèt lavi, atila ké monté o séna
Anman lago mi lago, atila ké monté o séna
apa lago mi lago, atila ké monté o séna
Sé si yo aché boulé mwen, atila ké monté o séna
Sé lè mwen ké rimèt lavi, atila ké monté o séna
Anman lago mi lago, atila ka monté o séna
apa lago mi lago, atila ké monté o séna

Laissez-nous vos commentaires :

Mi Bach

Cliquez ici pour écouter :

Claudine PENNONT

Arrangements : Renaud RINTO


Le CD est disponible à l'achat sur fnac.com - cliquez ici
Et sur le site de la Librairie Antillaise - cliquez ici
et sur Antilles-Mizik.com - cliquez ici

MI BACH

Tout’ komersan déklaré fok la rèn
Sa palé lé twa lang prensipal
Sé pou lè yonn di yo di « I love you »
Pou manman’y ni papa’y
Pa sa komprann ayen

Tout’ komersan di sé nou ka vèsé
Lajan an pou yo fè kannaval
Nou palé la boté, an fisik
Nou léy nwè, psichik
Nou ka diw menm mystik

Manman sa ou di di sa ?
Papa sa ou di di sa ?
Bo frè sa pou nou fè ?
Fôk nou maré ren nou
« La table ronde » maté sa
Fôk nou fè kannaval

Man ké pwan an bouton blan
Ou ké pwan an mouchwè nwè
Man ké baw an mo de pass
Nou ké désann’ an vil
Nou ké élé bwavo
Nou ké fè kannaval

Refrain
Epi tou lé jou
Sé ké kannaval
An vil la tou lé jou
Sé ké kannval
Epi tou lé jou
Sé ké kannaval
An vil la tou lé jou
Sé ké kannval

Lè yo ka fè an konkour chan kréyol
Yo ka diw sé chantéw ou ka konté
Lèw monté ou chanté lèw chanté
Yo ka diw « dans la chanson la tenue est notée »

Menm lé juri té déklaré yo pa lé
Le piblik pou yo éli la rèn
« Le table ronde se fera avec nous
Et les filles au milieu,
Comme un bouquet de fleur »

Manman sa ou di di sa ?
Papa sa ou di di sa ?
Bo frè sa pou nou fè ?
Fôk nou maré ren nou
« La table ronde » maté sa
Fôk nou fè kannaval

Man ké pran an bouton blan
Ou ké pwan an mouchwè nwè
Man ké baw an mo de pass’
Nou ké désann’ an group
Nou ké élé bwavo
Nou ké fè kannaval

Refrain

Laissez-nous vos commentaires :

Ti Bouchon Godillot

Cliquez pour écouter :

Max TELEPHE

Arrangements : Renaud RINTO


Le CD est disponible à l'achat sur fnac.com - cliquez ici
Et sur le site de la Librairie Antillaise - cliquez ici
et sur Antilles-Mizik.com - cliquez ici

Ti bouchon

Ou wè boutey moun’an ouvè
A tout’ fos a tout’ fos
Ou lé mété an bouchon an djol’li
Ou wè manniè ta la ou ni an
Yonn’ sé kat maten an yo ké koupé bouchon’w
Ou wè boutey moun’an ouvè
A tout’ fos a tout’ fos
Ou lé mété an bouchon an djol’li
Ou wè manniè ta la ou ni an
Yonn’ sé kat maten an yo ké koupé bouchon’w

Fodèw konprann fodèw lojik
Fodèw météw a la plas’ li
Si sé té ou ou pa té ké kontan
Si yo té ka bouché taw la
I ni an pwoveb pou nou invanté
Dépi ou bouché ou pou fé konn’
Ou pa sé lé ki la kay ou
Yo menm baw manjé lanbi

Poutji poutji sé ta lot’la ou lé bouché
Poutji poutji ou pa ka chèché taw épi bouché’y
Mè non, mè non fo paw kité lespriw few sa
Ou ni an lespri, ou ni an servo, pwan konduit’

Poutji poutji sé ta lot’la ou lé bouché
Poutji poutji ou pa ka chèché taw épi bouchéy
Mè non, mè non fo paw kité lachèw few sa
Ou ni an lespri, ou ni an servo, pwan konduit’

GODILLO

Lè mwen rentré la kazèn’, yo ba mwen dé godiyo
Godiyo two gran pou mwen mè yo di mwen fok ou météy
Mwen potéy ba « caporal » pou « caporal »la pé chanjéy ba mwen
Misié a di mwen kon sa, fo pa ou konprann’ ou la kay manman’w

Lè mwen rantré la kazèn’, yo ba mwen an pantalon
Pantalon two gran pou mwen mè yo di mwen fok ou météy
Man potéy ba « caporal » pou « caporal » la pé chanjéy ba mwen
Misié a di mwen kon sa, manjé chouval ou kay gwosi

Mwen di kapo komprann’ mwen
Chouval la rèd, vian’ li tro di, i pa ka tjuit
I ka ba mwen ti bouton
Fok mwen alé poté ko mwen konsiltasyon
Mwen oblijé

Nou rété la nou palé
Nou byen bladjé, nou fè konpè dan an ti moman
Dé kanmarad té épi mwen
Yo pwofité de lokazyon pou té chanjé bagay la ba mwen

Lè mwen wè man ka pwan fè, man mété mwen ka fè maji
E chak lè ki ni an marche man ka déclaré ko mwen malgache
« Caporal » dékouvè vis’ mwen, i mété koy ka véyé mwen
Jou a mwen di ke man malgache la, i répon’ mwen " il faut le faire"
lè mwen wè bondié bonarjan, malcouli a ka pousuiv mwen
mwen mété twa pli an fron mwen
pou i pé wè mwen mè pou i pa sa wè mwen
« Caporal » wè mwen transfowmé, i mandé mwen di pa fè vié fidji
« A 5 heures avant le souper, je veux vous voir avec le sourire »

Mwen di kapo konprann mwen
Chouval la red, vian’ li tro di, i pa ka tjuit
I ka ba mwen ti bouton
Fok mwen alé poté ko mwen konsiltasyon
Mwen oblijé

Gadé léta pié mwen yé
Man plen zanpoul, mwen pa menm ni dé bon godiyo (hum hum)
Kapo di mwen "vous rouspétez hein monsieur Mona"
"Et bien demain dans mon rapport ce sera huit jours
Vous comprenez monsieur ! »

Laissez-nous vos commentaires :

Ma Maman m'a ditCliquez pour écouter :


Victor HO
Arrangements: Renaud RINTO


Le CD est disponible à l'achat sur fnac.com - cliquez ici
Et sur le site de la Librairie Antillaise - cliquez ici
et sur Antilles-Mizik.com - cliquez ici

Laissez-nous vos commentaires :

Béguibégui Bang

Cliquez ici pour écouter :

Jean-Michel Rotin
Arrangements : renaud Rinto

Le CD est disponible à l'achat sur fnac.com - cliquez ici
Et sur le site de la Librairie Antillaise - cliquez ici
et sur Antilles-Mizik.com - cliquez ici


Bégui bégui bang


Chœurs :
Bégui bégui bang bago

ou lé ni sè mwen, bago
ou ké bay mago, bago
ou météy si do, bago
é ou fè dodo, bago
pis ou sé an neg, bago
man mandew an èd, bago
ou fè an pitjet, bago
é ou krevé tjè mwen, bago

Choeurs :
Bégui bégui bang bago (X8)

Ou dan linjistis, bago
la jistis pli fô, bago
ou tro’ ipokrit, bago
ou bat monopri, bago
si an nonm’ lé rich, bago
fok i kontanté’y, bago
épi say ka ni, bago
pou wou sé pa sa, bago

Vous ne voulez pas, bago
que les jeunes progressent
Société sans honnêteté
Et l’homme est comme un train
Si ou lé dérayé’y
Faudrait connaître ses rails
Bago

Choeurs :
Bégui bégui bang bago (X8)

Ou di ou pa ni mémwa
Ou di ou pa ni kotjen
té ke few wè mo yonn’ dé fwa
me ou sé an retjen
Bago

Ou di ou pa ni mémwa
Ou di ou pa ni kotjen
té ke few wè mo yonn’ dé fwa
me ou sé an retjen
Bago

Laissez-nous vos commentaires :

Programme musical du concert du 22 septembre

 • STRUCTURE MUSICALE : Groupe Krazz
 • PRESENTATION : Rodrigue FLORIMOND
 • INTERVENANT - HUMORISTE : Jean-Claude Duverger
 • GROUPE HERITAGE DU MARIGOT
 • Chant, Chœurs : Felix Fleury
 • Tanbou di bass : Pierre-Louis Michalon
 • Guitare : Félix Clarion
 • Ti bwa, chœurs : Patrick Bray
 • Batterie : William Ballustre
 • Basse : Alain Oudreville
 • Tanbou bèlè : Mr Rastock

MUSICIENS
 • Batterie : Miguel René-Corail
 • Percussions : Patrick Saint-Elie & Micky Télèphe
 • Percussions Gwo ka : Marc Dixit, Daniel Savonnier, Emanuel Sanmson
 • Guitare : Robert Canguio
 • Guitare acoustique : Riko Loza
 • Basse : Alain Génot
 • Claviers : Ronald Tulle Guy-Marc Vadeleux
 • Violoncelle : Capucine Laudarin
 • Alto : Valérie Beaupré
 • Violons : Jean-Christophe Germain - Nona Lawence
 • Sax : John, Max Télèphe
 • Flûte Banbou et traversière : Max Télèphe

INTERPRETES

 • Claudine Pennont
 • Pipo Gertrude
 • Cindy Faustin
 • Victor O
 • Olivier Jean-Alphonse
 • Jean-Michel Rotin
 • Jocelyne Béroard
 • François Ladrézeau
 • Thierry St-Honoré
 • Tony Polomack
 • Kolo Barst
 • Marcé
 • Max Télèphe

CHŒURS

 • Maud Masse
 • Claudine Pennont
 • Thierry St Honoré

BALLET

 • Les Balisiers

CHORALE

 • Caribean Voices